Служба неурологије и психијатрије

заказивање прегледа

Специјалистичке прегледе неуролога и психијатра заказује изабрани лекар, у складу са индикацијама, преко система ИЗИС:

Контакт телефон:

Главна сестра  011/2686-155 локал 135 

Начелник одељења  011/2686-155 локал 137

Клинички преглед неуролога
 • Анамнеза и увид у медицинску документацију,
 • Испитивање стања свести,
 • Испитивање кранијалних нерава,
 • Испитивање пирамидног система,
 • Испитивање екстрапирамидалног система,
 • Испитивање моторне и сензитивне функције нервног система,
 • Испитивање хода, равнотеже и кординације покрета
 • Испитивање говора, памћења, перцепције, когнитивног статуса
 • Препоруке за даље лечење и допунска дијагностика
Допунска дијагностика
 • Колор Дуплексно скенирање магистралних артерија врата
 • Транскранијални доплер крвних судова главе,
 • Електроенцефалографија (ЕЕГ), стандардни ЕЕГ, ЕЕГ после депривације спавања
Клинички преглед психијатра
 • Информативни интервју психијатра
 • Експлорација личности и испитивање психичких функција
 • Индивидуална психотерапија
 • Процена интелектуалних способности и когнетивно мнестичког функционисања
 • Психотерапеутске методе, когнитивни-бихејвиорална, кратка динамска, супорт терапија
 • Породична и индивидуална психотерапија алкохолизма
Консултативни прегледи неуролога и психијатра за процену радне и возачке способности и ношења оружја
Преглед стручних сарадника
 • Клинички психолог                                                                                                                                                                                                                            – експлорација личности и испитивање психичких функција                                                                                                                                          – процена интелектуалних способности и когнитивно мнестичког функционисања                                                                                              – неуропсихолошко тестирање                                                                                                                                                                                                      – индивидуална и групна психотерапија
 • Социјални радник                                                                                                                                                                                                                              – информативни и саветодавни интервју                                                                                                                                                                                  – социјална анкета                                                                                                                                                                                                                              – индивидуални и групни здравствено васпитни рад са адлесцентима

Е-маил

Телефон

Начелник одељења:
011 2686 155 локал 137

Главна сестра:
011 2686 155 локал 135

064 860 78 06

Радно време

Радним данима:
07 – 20 часова

Други начини заказивања

Преко апликације “Мој доктор”

Позивом Националног кол центра Министарства здравља на број телефона 011/362-0000