Одељење епидемиолошко – санитарне заштите

На одељењу Епидемиолошке санитарне заштите обављају се санитарни прегледи на основу Закона о заштити становништва од заразних болести и Правилника о обавезним здравственим прегледима oдређених категорија запослених лица у објектима под санитарним наџором, сл.гл. РС бр 15/16 и 03/17

Санитарни прегледи се врше радним данима од 07 до 12 часова, подизање санитарних књижица је од 11 до 13 часова.

Контакт телефон : 011/ 2686-155 локал 172, Е-mail : epitehnicari@zavod-zs.rs

Начелник службе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Mr sc med Весна Рељић Ћурић, специјалиста микробиологије са паразитологијом 

Главни техничар:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Оливера Сучевић

Цена санитарних прегледа одређује ГЗЗЈЗ Београд.

Санитарни прегледи обављају се у Заводу и на терену за зависности од договора са клијентом.

Ко подлаже прегледу
  • Лица која обављају послове у производњи, промету, услуживању хране и другим пословима у којима долазе у непосредан контакт са храном или амбалажом која је у непосредном контакту са храном
  • Лица запослена на пословима исхране и неге деце у јасленим групама и одржавања хигијене у предшколским установама, установама за колективни смештај деце и омладине и установама социјалне заштите за смештај одређених категорија лица
  • Лица запослена на пословима неге и исхране болесника и пословима одржавања хигијене у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, на одељењима утврђеним у члану 2. тачка 3 Правилника објављеног у Сл. гласнику РС 3/2017 (на одељењима за акушерство са боксовима за новорођену децу, на одељењима за превремено рођену децу, на дечијим одељењима здравствених установа у којима се обавља стационарна здравствена заштита, у операционим блоковима, на одељењима интензивне неге, на одељењима за лечење опекотина и трансплантације ткива и органа, на одељењима за хемодијализу и перитонеалну дијализу, на одељењима онкологије и палијативне неге)
  • Лица запослена на пословима производње и израде лекова и медицинских средстава, односно који на други начин долазе у непосредан контакт са лековима и медицинским средствима
  • Лица запослена на пословима пружања хигијенске неге и улепшавања лица и тела и на пословима пружања немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже, јавна купалишта, “WELLNESS” центри, берберске, фризерске, масерске, педикирске, маникирске, козметичке услуге, као и услуге депилације, тетоваже, пирсинга и сл. као и на пословима производње козметичких средстава
  • Лица на пословима јавног снабдевања становништва водом за пиће као и лица која долазе у контакт са водом и амбалажом у непосредним контакту са водом, у производњи флаширане воде
  • Лица запослених на пословима здравствених прегледа, лечења и другим облицима здравствене службе на одељењима утврђеним у члану 2. тачка 3 Правилника објављеног у СЛ. гласнику РС 3/2017
  • Лица запослена на пословима промета и издавања лекова и медицинских средстава, односно који на други начин долазе у непосредни контакт са лековима и медицинским средствима
ЛИЦА КОЈА ТОКОМ ШКОЛОВАЊА ОБАВЉАЈУ ОБАВЕЗНУ ПРАКСУ НА НАВЕДЕНИМ ПОСЛОВИМА ДУЖНА СУ ДА ОБАВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕГЛЕДЕ ПОД УСЛОВИМА, У РОКОВИМА И НА НАЧИН ПРОПИСАН ЗА ЛИЦА ЗАПОСЛЕНА НА ТИМ ПОСЛОВИМА,