Медицина рада

Медицина рада је свеобухватна и мултидисциплинарна превентивна области медицине која се бави пре свега очувањем здравља радно способног/активног становништва, превенцијом настанка и развоја професионалних болести, болести у вези с радом, као и повреда на раду.

  КОНТАКТ

Прегледи медицине рада у Заводу се не заказују, већ се клијенти примају сваког радног дана од 07-09h (због лабораторијског узорковања) или по договору са послодавцем

За возаче аматере пријем је током целог радног времена

Контакт на који клијенти могу добити све информације од интереса:

– Завод централа : 011/268-6155 локал 170,116 

– Телефон : 062/882-9830, 064/860-7780

– E-mail: biljana.orlovic@gmail.com

 

О служби

Медицина рада је свеобухватна и мултидисциплинарна превентивна област медицине која се бави пре свега очувањем здравља радно способног/активног становништва, превенцијом настанка и развоја професионалних болести, болести у вези с радом, као и повреда на раду. Безбедан и здрав рад је у савременом пословању императив и за послодавце и за радника.

Искуство

Завод за здравствених заштиту радника “Железнице Србије” има вишедеценијско искуство у области медицине рада. Сарађујемо са бројим задовољним клијентима, како домаћим тако и страним фирмама и физичким лицима. Пратимо светске трендове у медицини рада и области безбедности и здравља на раду, континуираним усавршавањем. Одликују нас професионалност, стручан кадар и савремена опрема, као и брза и ефикасна услуга. Љубазно и услужно особље потрудиће се да код нас обавите потребне прегледа брзо и ефикасно у пријатној атмосфери.

Услуге
  • Прегледи возача свих категорија:                                                                                                                                                       Београд стална акција аматери 2.000 рсд, професионалци 3.500 рсд
  • Прегледи радника за рад на радним местима са повећаним ризиком, претходни и периодични                           (према Правилнику о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима с повећаним ризиком)
  • Прегледи радника за рад са екранима                                                                                                                                           (према Правилнику о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном)
  • Лекарска уверења                                                                                                                                                                               (наставак школовања, заснивање радног односа, упис у регистре и именике комора, туристичка делатност-издавање апартмана, продужење лекарских лиценци, продужење лиценце за раднике обезбеђења без ношења оружја и др.)
  • Прегледи за издавање овлашћења за управљање чамцем или другим пловећим објектима
  • Прегледи за рад на броду – речно и поморско бродарство
  • Лекарска уверења за држање и ношење оружја, за физичка и правна лица                                                                   (према Правилнику о утврђивању здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја, на преглед је потребно донети Образац бр1, који издаје изабрани лекар надлежног дома здравља)  Скини образац

Радно време

Радним данима:
07 – 20 часова

Други начини заказивања

Преко апликације “Мој доктор”

Позивом Националног кол центра Министарства здравља на број телефона 011/362-0000