Контакти организационих јединица Завода и амбуланти

Београд

Савска 23, Београд

Медицина рада: 064 860 78 11
Стоматологија: 064 860 78 02
Физикална медицина: 064 860 77 70
Примарна здравствена заштита жена: 064 860 75 04
Офталмологија: 064 860 78 07
Оториноларингологија: 064 860 78 08
Интерна медицина: 064 860 78 09
Општа медицина: 064 860 78 10, 064 860 78 17
Радиологија: 064 860 78 05
Лабораторија: 064 860 78 03
Неурологија и психијатрија: 064 860 78 06
Kомерцијална служба: 011 3611 619

Главни техничар Завода, Мирослав Радојковић: 011 3611 707
Факс: 011 2686 656
e-mail:  zavod@zavod-zs.rs

Нови Сад

Трг Царице Милице 10, Нови Сад

 

Интерна медицина: 064 860 78 12
Офталмологија: 064 860 78 13
Стоматологија: 064 860 78 18
Оториноларингологија: 064 860 78 15
Гинекологија: 064 860 78 16

Физикална медицина: 062 882 98 44
Радиологија: 064 860 77 82

Тел: 021 422 699
Факс: 021 422 430
e-mail:  zavodzsns@gmail.com

Ниш

Димитрија Туцовића 12, Ниш

Тел: 018 560 071
Факс: 018 265  713
e-mail:  zambulanta@yahoo.com

Амбуланта Пожаревац

Тел: 012 525 656
e-mail: ambpozarevac@gmail.com

Амбуланта Ужице

Тел: 031 520 679
e-mail: ambuzice@gmail.com

Амбуланта Зајечар

Тел: 019 423 540

Амбуланта Суботица

Тел: 024 559 361
e-mail: ambsubotica@gmail.com

Амбуланта Краљево

Тел: 036 321 688
e-mail: ambkraljevo@gmail.com

Амбуланта Лајковац

Тел: 014 3431 298
e-mail: amblajkovac@gmail.com

Амбуланта Ћуприја

Тел: 035 8856 144

Амбуланта Сомбор

Тел: 025 413 014
e-mail: ambsombor@gmail.com

Амбуланта Младеновац

Tel: 011 8244 115, 063 282 327
e-mail: ambmladenovac@gmail.com

Амбуланта Чачак

Тел: 032 5311 303
e-mail: ambcacak@gmail.com

Амбуланта Лапово

Tel: 034 679 5050
e-mail: amblapovo@gmail.com

Амбуланта Параћин

Тел: 035 568 984

Амбуланта Рума

Тел: 022 478 990
e-mail: ambruma@gmail.com