ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"

БЕОГРАД

Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије"
Организациони део Завода - Београд
Савска 23, Београд

Тел: 011 2686 155, 011 2686 199, 011 2686 729, 011 2686 874
Факс: 011 2686 656
e-mail:  zavod@zavod-zs.rs

Контакт: Главни техничар Завода, Мирослав Радојковић, 011 3611 707

НОВИ САД

Организациони део Завода - "Сигнал"
Трг Царице Милице 10, Нови Сад

Тел: 021 422-699
Факс: 021 422-430
e-mail:  zavodzsns@gmail.com

Контакт: Главна сестра, Сандра Лукавац, 021 529 421

НИШ

Организациони део Завода - Ниш
Димитрија Туцовића 12, Ниш

Тел: 018 560 071
Факс: 018 265  713
e-mail:  zambulanta@yahoo.com

Контакт: Главна сестра, Снежана Миленковић, 018 265 703

ПОЖАРЕВАЦ

Амбуланта Пожаревац

Тел: 012 525 656
e-mail: ambpozarevac@gmail.com

КРАЉЕВО

Амбуланта Краљево

Тел: 036 321 688
e-mail: ambkraljevo@gmail.com

ЧАЧАК

Амбуланта Чачак

Тел: 032 5311 303
e-mail: ambcacak@gmail.com

УЖИЦЕ

Амбуланта Ужице

Тел: 031 520 679
e-mail: ambuzice@gmail.com

ЛАЈКОВАЦ

Амбуланта Лајковац

Тел: 014 3431 298
e-mail: amblajkovac@gmail.com

ЛАПОВО

Амбуланта Лапово

Tel: 034 679 5050
e-mail: amblapovo@gmail.com

ЗАЈЕЧАР

Амбуланта Зајечар

Тел: 019 423 540
e-mail: 

ЋУПРИЈА

Амбуланта Ћуприја

Тел: 035 8856 144
e-mail: 

ПАРАЋИН

Амбуланта Параћин

Тел: 035 568 984
e-mail: 

СУБОТИЦА

Амбуланта Суботица

Тел: 024 559 361
e-mail: ambsubotica@gmail.com

СОМБОР

Амбуланта Сомбор

Тел: 025 413 014
e-mail: ambsombor@gmail.com

РУМА

Амбуланта Рума

Тел: 022 478 990
e-mail: ambruma@gmail.com

МЛАДЕНОВАЦ

Амбуланта Младеновац

Tel: 011 8244 115
063 282 327
e-mail: ambmladenovac@gmail.com