Култура превенције

Завод за здравствену заштиту радника “Железнице Србије”кроз своје програме за систематске прегледе истиче значај превенције, очувања и унапређења здравлја. Правовремено откривање болести значајно повећа могућност излечења, смањује инциденцу инвалидитета и утиче на поболјшање квалитета живота. Препоручујемо превентивне систематске прегледе по савету нашег стручњака.

У пакетима систематских прегледа учествују лекари специјалисти који прегледе врше у оквиру своје специјалистичке и уско стручне области, у наменски опремлјеним кабинетима, према прописима за дату медицинску делатност.

Како теку прегледи?

Трајање целокупног систематског прегледа, у зависности од одабраног пакета, је између 2 до 6 сата. Прегледи се обавлјају у унапред заказаном термину. Након пријема за пултом, бићете упућени на медицинско особлје које ћа Вас водити кроз цео преглед пружајући Вам све информације у вези налаза и питања у вези са здравлјем уз сталну координацију спровођења планираних прегледа.
За пацијенте чији пакети садрже узорковање крви за лабораторијска испитивања, припремамо мини оброк и освежење.
Резултати испитивања, налази специјалиста, мишлјење и препоруке добијају се након 7 дана, уз могућност консултације и препоруке лекара опште медицине око далјег лечења, потребних испитивања и савета око промене стила живота.

Е-маил

Телефон

Радно време

Радним данима:
07 – 20 часова

Други начини заказивања

Преко апликације “Мој доктор”

Позивом Националног кол центра Министарства здравља на број телефона 011/362-0000