Јавне набавке

31.12.2020. – Бр: 15-15/2020 – Јавна набавка велике вредности – Набавка добара

набавка добара – галенских лекова – Нестерилни и стерилни фармацеутски облици

31.12.2020. – конкурсна документација
31.12.2020. – позив за подношење понуда
05.03.2021. – Одлука о додели уговора

26.11.2020. – Бр: 15-15/2020 – Јавна набавка велике вредности – Набавка добара

Jавнa набавкa – набавка ДОБАРА – Потрошни мaтeриjaл и реагенси за лaбoрaтoриjску диjaгнoстику зa биoхeмиjскe, имунoхeмиjскe и хeмaтoлoшкe aнaлизaтoрe прoизвoђaчa „ABBOTT“.

26.11.2020. – позив за подношење понуда
26.11.2020. – конкурсна документација
04.02.2021. – Одлука о додели уговора

07.09.2020. – Бр: 15-15/2020 – Јавна набавка велике вредности – Набавка добара

јавна набавка добара бр 15-2/20 – „Лекови са А и А1 листе лекова“

07.09.2020. – позив за подношење понуда
07.09.2020. – конкурсна документација
07.09.2020. – прилог 1
24.09.2020. – појашњење конкурсне документације
27.10.2020. – Одлука о додели уговора

30.06.2020. – Бр: 10-10/2020 – Јавна набавка мале вредности – Набавка добара

Набавка добара 10-1/20- уља за ложење за потребe Организационог дела завода у Нишу у 2020. и 2021.години

30.06.2020. – конкурсна документација
30.06.2020. – позив за подношење понуда
17.07.2020. – Одлука о додели уговора

04.11.2019. – Бр: 15-15/2019 – Јавна набавка велике вредности – Набавка добара

Јавна набавка добара бр 15-6/19 – Потрошни материјал за лабораторијску дијагностику.

04.11.2019. – конкурсна документација
04.11.2019. – позив за подношење понуда
10.02.2020. – Одлука о додели уговора

29.08.2019. – Бр: 10-10/2019 – Јавна набавка мале вредности – Набавка добара

ЈНМВ 10-6/19 набавка добара – Aутoрeфрaктoкeрaтoмeтaр

29.08.2019. – позив за подношење понуда
29.08.2019. – конкурсна документација
05.09.2019. – обавештење о продужењу рока за подношење понуда
30.09.2019. – Одлука о додели уговора

14.06.2019. – Бр: 15-15/2019 – Јавна набавка велике вредности – Набавка добара

JН 15-3/19 ,, Потрошни материјал и реагенси ѕа лабораторијску дијагностику за биохемијске , имунохемијске и хематолошке анализаторе произвођача ” ABBOTT”

14.06.2019. – Позив за подношење понуда
14.06.2019. – Конкурсна документација
12.07.2019. – обавештење о продужењу рока за подношење понуда
18.07.2019. – обавештење о продужењу рока за подношење понуда
25.07.2019. – измена конкурсне документације
25.07.2019. – обавештење о продужењу рока за подношење понуда
16.09.2019. – oдлука о додели уговора

10.06.2019. – Бр: 15-0/2019 – Јавна набавка велике вредности – Набавка добара

Јавна набавка добара број ЈН 15-2/19 ” Лекови са А и А1 Листе лекова”

10.06.2019. – позив за подношење понуда
10.06.2019. – конкурсна документација
10.06.2019. – прилог 1 конкурсне документације
26.06.2019. – измена конкурсне документације
03.07.2019. – измена прилога бр 1 конкурсне документације

19.04.2019. – Бр: 10-10/2019 – Јавна набавка мале вредности – Набавка добара

јавна набавка мале вредности број10-2/19-набавка услуга третмана хемијског и фармацеутског отпада и отпадних кетриџа

19.04.2019. – конкурсна документација
19.04.2019. – позив за подношење понуда
09.05.2019. – Oдлука о додели уговора

16.01.2019. – Бр: 15-15/2019 – Јавна набавка велике вредности – Набавка добара

Jавнa набавкa ДОБАРА – санитетски и остали потрошни материјал у здравственој установи

16.01.2019. – конкурсна документација
16.01.2019. – позив за подношење понуда
31.01.2019. – измена конкурсне документације
04.02.2019. – појашњење конкурсне документације
08.02.2019. – појашњење конкурсне документације
11.02.2019. – појашњење конкурсне документације
14.02.2019. – појашњење конкурсне документације
27.03.2019. – Одлука о додели уговора

31.12.2020. – Бр: 15-15/2020 – Јавна набавка велике вредности – Набавка добара

набавка ДОБАРА – Лeкoви сa Б листe лeкoвa зa oсигурaнa лицa Фoндa – обликован по партијама, за 2020. годину.

31.12.2020. – конкурсна документација
31.12.2020. – позив за подношење понуда
31.12.2020. – прилог 1
14.01.2021. – измена конкурсне документације
21.01.2021. – појашњење конкурсне документације
21.01.2021. – обавештење о продужењу рока за подношење понуда
24.02.2021. – Одлука о додели уговора
24.02.2021. – Одлука о обустави поступка

10.09.2020. – Бр: 15-15/2020 – Јавна набавка велике вредности – Набавка добара

Јавна набавка добара – електрична енергија са потпуним снабдевањем

10.09.2020. – позив за подношење понуда
10.09.2020. – конкурсна документација
28.09.2020. – измена конкурсне документације
13.10.2020. – Одлука о додели уговора

28.08.2020. – Бр: 10-10/2020 – Јавна набавка мале вредности – Набавка добара

набавка услуга – услуге мобилне телефоније

28.08.2020. – позив за подношење понуда
28.08.2020. – конкурсна документација
16.09.2020. – Одлука о додели уговора

21.02.2020. – Бр: 15-15/2020 – Јавна набавка велике вредности – Набавка добара

Предмет јавне набавке бр. 15-1/20 су добра –-Upgrade MRI 3T- марке „Gyroscan Intera 3.0 T“ прoизвoђaчa Philips Medical Systems.

21.02.2020. – конкурсна документација
21.02.2020. – позив за подношење понуда
19.03.2020. – Одлука о обустави поступка

03.09.2019. – Бр: 15-15/2019 – Јавна набавка велике вредности – Набавка добара

15-4/19 набавка добара – галенских лекова – Нестерилни и стерилни фармацеутски облици

03.09.2019. – конкурсна документација
03.09.2019. – позив за подношење понуда
09.09.2019. – појашњење конкурсне документације
14.11.2019. – Одлука о додели уговора

29.07.2019. – Бр: 10-10/2019 – Јавна набавка мале вредности – Набавка добара

набавка добара 10-5/19 – уља за ложење за потребе Организационог дела Завода у Нишу, у 2019. и 2020. години

29.07.2019. – конкурсна документација
29.07.2019. – позив за подношење понуда

11.06.2019. – Бр: 10-0/2019 – Јавна набавка мале вредности – Набавка добара

Јавна набавка мале вредности бр 10-4/19 -Tечни хелијум и хелијум гас са услугом претакања,за магнетну резонанцу Philips ”Intera 3.0 T“

11.06.2019. – позив за подношење понуда
11.06.2019. – конкурсна документација
26.06.2019. – Одлука о додели уговора

09.05.2019. – Бр: 10-0/2019 – Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга

јавне набавка УСУГЕ – Одржавање софтвера „NexTBIZ“, „NexTZU“ са Е-картоном, „NexTLIS“, „NexTAPOS“.

09.05.2019. – конкурсна документација
09.05.2019. – oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за…

19.04.2019. – Бр: 15-15/2019 – Јавна набавка велике вредности – Набавка добара

Јавна набавка добара – Апарат за испирање ушију

19.04.2019. – конкурсна документација
19.04.2019. – позив за подношење понуда

15.03.2019. – Бр: 10-10/2019 – Јавна набавка мале вредности – Набавка добара

јавна набавка мале вредности бр 10-1/19 “Ултразвучни апарат”

15.03.2019. – конкурсна документација
15.03.2019. – позив за подношење понуда
02.04.2019. – Одлука о додели уговора

28.12.2018. – Бр: 10-10/2018 – Јавна набавка мале вредности – Набавка добара

Набавка услуга – третмана медицинског инфективног отпада бр 10-7/18

28.12.2018. – Конкурсна документација
28.12.2018. – Позив за подношење понуде
17.01.2019. – Одлука о додели уговора

24.12.2018. – Бр: 15-15/2018 – Јавна набавка велике вредности – Набавка добара

Јавна набавка добара потрошни материјал за стоматологију бр.15-7/18

24.12.2018. – Позив за подношење понуде ЈН 15-7/18
24.12.2018. – Конкурсна документација
21.01.2019. – Измена конкурсне документације
21.01.2019. – Обавештење о продужењу рока
25.01.2019. – Измена конкурсне документације
25.01.2019. – Обавештење о продужењу рока
28.01.2019. – Појашњење конкурсне документације
08.03.2019. – Oдлука о додели уговора
08.03.2019. – Одлука о обустави поступка
18.03.2019. – измена одлуке о додели уговора
28.03.2019. – Одлука о обустави поступка

21.12.2018. – Бр: 10-0/2018 – Јавна набавка мале вредности – Набавка добара

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда бр П10-2/18 – тест траке за физичко-хемијску анализу урина за читач URISCAN

21.12.2018. – Одлука о додели уговора

25.10.2018. – Бр: 15-15/2018 – Јавна набавка велике вредности – Набавка добара

Јавна набавка бр 15-6/18 – таблетирани лекови, масти и капи у Здравственој установи

25.10.2018. – позив за подношење понуда
25.10.2018. – конкурсна документација
11.12.2018. – Oдлука о додели уговора
11.12.2018. – Одлука о обустави поступка

23.08.2018. – Бр: 10-10/2018 – Јавна набавка мале вредности – Набавка добара

Јавна набавка мале вредности бр 10-2/18 – набавка добара – Tечни хелијум и хелијум гас са услугом претакања,за магнетну резонанцу Philips ”Intera 3.0 T“

23.08.2018. – конкурсна документација
23.08.2018. – позив за подношење понуда
30.08.2018. – Конкурсна документација
30.08.2018. – Обавештење о продужетку рока за подношење пријава
12.09.2018. – Oдлука о додели уговора

26.06.2018. – Бр: 10-0/2018 – Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, П 10-1/18, “Одржавање софтвера ,,NexTBIZ”, “nexTZU”, SA e- KARTONOM, ,,nexTLIS”, “nexTAPOS”.

26.06.2018. – Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављуивања позива за подношење понуда
26.06.2018. – Конкурсна документација
09.07.2018. – Одлука о додели уговора

28.12.2018. – Бр: 10-1/2018 – Јавна набавка мале вредности – Набавка добара

Јавна набавка мале вредности 10-6/18 Канцеларијски материјал

28.12.2018. – Конкурсна документација
28.12.2018. – Позив за подношење понуде ЈН 10-6/18
04.01.2019. – измена конкурсне документације
04.01.2019. – обавештење о продужењу рока за подношење понуда
11.01.2019. – Обавештење о продужењу рока
11.01.2019. – Измена конкурсне документације
17.01.2019. – обавештење о продужењу рока за подношење понуда
17.01.2019. – измена конкурсне документације
31.01.2019. – Одлука о додели Уговора

21.12.2018. – Бр: 10-10/2018 – Јавна набавка мале вредности – Набавка добара

Набавка добара – Тонери и рибони

21.12.2018. – Позив за подношење понуде ЈН 10-5/18
21.12.2018. – Конкурсна документација
27.12.2018. – Измена конкурсне документације
27.12.2018. – Обавештење о продужењу рока
23.01.2019. – Oдлука о додели уговора

26.11.2018. – Бр: 10-10/2018 – Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга

Јавна набавка мале вредности бр.10-4/18-набавка услуга-Еталонирање мерне опреме

26.11.2018. – Конкурсна документација
26.11.2018. – Позив за подношење понуде ЈН 10-4/18
03.12.2018. – измена конкурсне документације
03.12.2018. – обавештење о продужењу рока за подношење понуда
20.12.2018. – Oдлука о додели уговора

12.09.2018. – Бр: 10-0/2018 – Јавна набавка мале вредности – Набавка добара

Јавна набавка мале вредности – набавка добара бр 10-3/18 – уља за ложење за потребе организационе јединице Завода у Нишу

12.09.2018. – позив за подношење понуда
12.09.2018. – конкурсна документација
28.09.2018. – Одлука о додели уговора
25.10.2018. – Обавештење о закљученом уговору

16.08.2018. – Бр: 10-10/2018 – Јавна набавка мале вредности – Набавка услуга

Јавна набавка мале вредности 10-1/18 – набавка услуга мобилне телефоније

16.08.2018. – Позив за подношење понуде за ЈН 10-1/18 – Услуга мобилне телефоније
16.08.2018. – Конкурсна документација
20.08.2018. – Измена конкурсне документације
31.08.2018. – Одлука о додели уговора

18.05.2018. – Бр: 15-15/2018 – Јавна набавка велике вредности – Набавка добара

Јавна набавка бр. 15-4/18 – набавка добара – Потрошни материјал и реагенси за лабораторијску дијагностику за биохемијске, имунохемијске и хематолошке анализаторе произвођача “Abbott”

18.05.2018. – Конкурсна документација
18.05.2018. – позив за подношење понуда
09.07.2018. – Oдлука о додели уговора
10.08.2018. – Обавештење о закључењу уговора