Радно време:

Радним данима: 07 – 20 часова

Актуелности

Оверени потписи лица овлашћених за заступање

Финансијски извештаји

zavod - sertifikat

Завод за здравствену заштиту радника “Железнице Србије” је акредитован јануара 2013. године од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.